همه نوشته‌های molla

ای کاش حضرت آیة الله سید حسن نصر الله را در حرم امام رضا علیه السلام زیارت می کردم.

ای کاش حضرت آیة الله سید حسن نصر الله را در حرم امام  آقا رضا علیه السلام زیارت می کردم.

من فکر میکنم که یکی از آرزوهای او بعد از نابودی اسرائل  زیارت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه الاف التهیة و السلام است.

چنین روزی دور نیست ………………!! 

 

01 (14)